Evert Marseille

Wie ben ik?


Naam:
Evert Marseille
Ik woon in Lelystad vanaf: 1977
In de gemeenteraad: Sinds 1998
(Maatschappelijke) achtergrond): Accountant / Financieel adviseur. 
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor: Eerst woningen bouwen rond bestaande voorzieningen.

In de gemeenteraad zet ik mij al 16 jaar in voor het belang van de inwoners van onze stad. Daarbij heeft het beperken van de belastingdruk mijn speciale aandacht. In deze collegeperiode wil ik mij daarnaast inzetten voor het niet onnodig in Warande bouwen, en mij speciaal richten op bouwen van woningen rond bestaande voorzieningen.

Ik ben woordvoerder op o.a. onderstaande onderwerpen:

  • Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed, inclusief Multifunctionele Accomodaties (MFA’s) en Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting 2011-2020
  • Dierenwelzijn
  • Gemeentelijke dienstverlening (+ ICT en nieuwe media)
  • Werk en inkomen, inclusief Participatiewet
  • Werken in de wijk
  • Integrale handhaving
  • Onderwijs en voorschoolse voorzieningen
  • Milieu en afvalstoffen