Edwin Hers

Wie ben ik?

Naam: 
Edwin Hers

Ik woon in Lelystad vanaf: 
2000

(Maatschappelijke) achtergrond: 
Compliance consultant. Ik adviseer met name financiële instellingen op het gebied van de naleving van wet- en regelgeving met het oog op het handhaven en bewaken van hun reputatie als verantwoordelijke instellingen. Daarnaast vanaf 2010 lid en in de periode 2016-2018 fractievoorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Lelystad: een fractie van deskundige en bevlogen mensen die net zoals ik van Lelystad een mooie stad willen maken waar wij met z’n allen goed kunnen wonen en een fijn leven kunnen leiden. 

Mijn affiniteit ligt met name bij Openbare Orde en Veiligheid, Grondzaken/woningbouw, Economische zaken/werkgelegenheid, Financiën, Duurzaamheid, en Water- en klimaatbeleid.

In de komende jaren wil ik mij vooral richten op/inzetten voor:

  • Het maken van financiële ruimte in de begroting om investeringen te kunnen plegen die van Lelystad een betere en aantrekkelijkere stad maken. Teveel van onze inkomsten gaan op aan “kosten”. Er is daardoor te weinig geld voor investeringen.
  • Lelystad heeft een koopkrachtiger bevolking nodig om de basis te kunnen leggen voor een beter winkelaanbod en aantrekkelijker horeca. Bij het aantrekken van nieuwe bewoners van buiten Lelystad zal het accent op beter gesitueerden moeten liggen, ook om Lelystad een stad te kunnen laten blijven waar voldoende geld is om de zwakkeren in onze gemeenschap te kunnen ondersteunen.