Christos Fourtounidis

Wie ben ik?

Naam:
Christos Fourtounidis

Ik woon in Lelystad vanaf: 
1998

(Maatschappelijke) achtergrond): 
Ik ben geboren in 1969 in Thessaloniki, Griekenland. Ik ben getrouwd met Astrid en vader van twee kinderen. Sinds 2017 ben ik lid van de VVD.

Sinds 2005 werk ik bij het Detentiecentrum Schiphol, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanaf 2009 ben ik lid van de sectorale Ondernemingsraad en daarna van de lokale Ondernemingsraad van het Detentiecentrum Schiphol. Sinds 2015 vertegenwoordig ik mijn collega’s in de Centrale Ondernemingsraad van DJI en vanaf januari 2018 ben ik plaatsvervangend lid van de Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie Justitie en Veiligheid. Naast mijn werk ben ik actief als lid van het dagelijks bestuur van de Justitievakbond Juvox, in de sectie Amsterdam.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor: 

  • Veiligheid: De politie moet zichtbaar zijn op straat. Wijkagenten moeten de buurt goed kennen en eenvoudig te bereiken zijn. Cameratoezicht helpt bij de handhaving van de openbare orde, werkt preventief en draagt bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners. De veiligheidsbeleving van de burgers kan jaarlijks worden gemeten.
  • Openbaar Vervoer: Effectief OV en aandacht voor de dienstregeling. Goede toegankelijkheid van de openbare voorzieningen voor mensen met een beperking.