Meta Jacobs

Wie ben ik?

Naam:
Meta Jacobs

Ik woon in Lelystad vanaf: 
1974.

(Maatschappelijke) achtergrond: 
Ik ben 12 jaar gemeenteraadslid geweest en aansluitend een periode wethouder in de gemeente Lelystad. Als zelfstandig ondernemer (administratie- en adviesbureau) ben ik actief in vele Raden van Toezicht in de zorg.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor: 
Een sterke Lelystadse samenleving die zich goed ontwikkelt op alle gebieden die in het verkiezingsprogramma zijn genoemd. Ik wil mij daarbij vooral richten op goede zorg voor iedereen.

De combinatie van wonen, welzijn en zorg is heel belangrijk. Een goede relatie tussen deze beleidsvelden geeft passende steun aan de inwoners die dit nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en functioneren: zo veel mogelijk eigen kracht gebruiken en niet uitgaan van belemmeringen, maar van kansen en uitdagingen.

De mogelijkheid om voor iedereen passend onderwijs en werk te vinden is heel belangrijk voor de zelfstandige ontwikkeling van mensen en de persoonlijke groeimogelijkheden.

De economische ontwikkeling van Lelystad moet voortvarend verder ter hand worden genomen. De kansen zijn er volop nu met de ontwikkelingen van de luchthaven en de overslaghaven en de toeristische ontwikkelingen aan de kust.