Marten Tilstra

Ik woon in Lelystad vanaf:  mei 2016

(Maatschappelijke) achtergrond: 
Ik werk als Programmamanager Digitalisering bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Den Haag. Daarnaast ben ik freelance pianist/organist.

Sinds september 2016 ben ik politiek actief voor de Lelystadse VVD, aanvankelijk als fractie-assistent en communicatievrijwilliger en sinds september 2021 als raadslid. Mijn portefeuille bestaat uit het Stadshart en Cultuur. Ik was daarnaast campagneleider voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor: 

 • Energietransitie: deze is onvermijdelijk, maar uitgangspunt moet zijn dat de energietransitie kostenneutraal is voor onze inwoners en ondernemers. 
 • Veilig verkeer: ik wil mij inzetten voor vergroting van de verkeersveiligheid in Lelystad, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers, senioren en mindervaliden). 
 • Een levendig Stadshart: ik sta voor een Stadshart dat leeft, en waar je veilig kunt wonen, winkelen en uitgaan.
 • Cultureel ondernemerschap: Lelystad heeft een bloeiende culturele sector. Naast grote instellingen kent Lelystad ook veel cultureel ondernemers die ervoor zorgen dat onze stad bruist!

Mijn portefeuille
In onze fractie ben ik eerste woordvoerder voor:

 • Stadshart
 • Personeel en organisatie
 • Onderzoek en statistiek
 • Kustontwikkeling
 • Omgevingswet
 • City marketing en evenementen
 • Gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening
 • Beheer openbare ruimte
 • Milieu en afval
 • Energietransitie