• Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019

  06 november − Fractievoorzitter Edwin Hers voerde in de Raadsvergadering van 6 november 2018 namens de VVD Lelystad het woord in de 1e termijn van de Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2019. Lees verder

 • Minister Bruins: basiszorg en acute zorg in Lelystad moet behouden blijven

  31 oktober − In een debat over de faillissementen van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart zegde minister Bruins toe dat in Lelystad de basiszorg en acute zorg behouden moet blijven, inclusief spoedeisende hulp en acute verloskunde. Indien nodig is hij bereid om daar financieel aan bij te dragen. Hij gaf daarbij aan enkele weken nodig te hebben voor het vinden van een oplossing. Wij zijn zeer verheugd over deze toezegging van de minister! Lees verder

 • In Lelystad moet een volwaardig ziekenhuis blijven bestaan!

  27 oktober − Als gevolg van het faillissement van de MC Groep dreigt de ziekenhuiszorg in Lelystad binnen twee weken volledig te worden afgebouwd. De VVD in Lelystad vindt sluiting van het ziekenhuis net als alle andere partijen in de gemeenteraad onacceptabel. Het ziekenhuis is van essentieel belang voor alle inwoners in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Dronten. In Lelystad moet daarom een volwaardig ziekenhuis blijven bestaan! Lees verder

 • Uitbreiding industrieterrein Flevokust

  27 september − Het binnendijkse industrieterrein bij de pas geopende overslaghaven Flevokust wordt fors uitgebreid ten opzichte van de eerdere plannen. Op dinsdag 25 september 2018 stemde de gemeenteraad unaniem in met uitbreiding van het industrieterrein van 7 naar 43 hectare. Opnieuw een mooie impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid van Lelystad! Lees verder

 • Motiemarkt op 9 oktober 2018!

  24 september − Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert de gemeenteraad voor het derde jaar op rij de Motiemarkt in het gemeentehuis van Lelystad! Heb je een goed idee voor Lelystad? Doe dan mee, zodat jouw idee werkelijkheid kan worden! Lees verder

 • Flevokust volledig operationeel!

  26 augustus − Overslaghaven Flevokust is sinds kort volledig operationeel! Lelystad is daarmee een belangrijke doorvoerhaven geworden voor de beroepsvaart. Een prachtige ontwikkeling voor onze lokale economie en werkgelegenheid! Lees verder

 • Tevredenheid over Wmo-voorzieningen in 2017 opnieuw gegroeid!

  21 juli − Sinds 2015 meet de gemeente jaarlijks de tevredenheid van cliënten over de Wmo-voorzieningen in Lelystad. Deze week zijn de cijfers over 2017 bekend gemaakt. Net als in 2016 is de tevredenheid van cliënten in 2017 gestegen. Zo steeg het gemiddelde tevredenheidscijfer over de sociale wijkteams in drie jaar tijd van 6,8 naar 8,0. Een fantastisch resultaat! Complimenten voor alle medewerkers en toenmalig VVD-wethouder Zorg en Welzijn Janneke Sparreboom-van der Spoel! Lees verder

 • Geen verrommeling bij invoering “omgekeerd inzamelen”

  13 juli − In de raadsvergadering van 10 juli 2018 nam de gemeenteraad unaniem een amendement aan waarmee wordt voorkomen dat na de invoering van “omgekeerd inzamelen” verrommeling ontstaat bij nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Als mede-indiener van dit amendement zijn wij erg blij met de brede steun in de raad! Lees verder

 • Jan de Reus koninklijk onderscheiden!

  20 juni − VVD-gedeputeerde Jan de Reus uit Lelystad is op woensdag 20 juni 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren hem van harte met deze Koninklijke Onderscheiding! Lees verder

 • Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld

  15 juni − Op dinsdagavond 12 juni 2018 stelde de gemeenteraad het Raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts” vast, met een ruime meerderheid van 24 stemmen vóór en 9 stemmen tegen. Het raadsprogramma vormt daarmee een solide basis voor een goede samenwerking tussen raad en college in de raadsperiode 2018-2022! Lees verder

 • Wethouders benoemd en nieuwe raadsleden toegelaten!

  12 juni − De gemeenteraad van Lelystad heeft op dinsdagavond 12 juni 2018 de wethouders van het nieuwe college benoemd. Namens de VVD werd Janneke Sparreboom-van der Spoel bij die gelegenheid benoemd voor haar tweede termijn als wethouder. Aansluitend werden drie nieuwe raadsleden toegelaten. Bart Schopman werd namens de VVD toegelaten als raadslid. Lees verder

 • Installatie nieuwe wethouders op 12 juni 2018

  07 juni − De kandidaat-wethouders voor de Gemeente Lelystad worden op 12 juni 2018 geïnstalleerd. Wij hebben Janneke Sparreboom - van der Spoel voorgedragen voor een tweede termijn als wethouder! Lees verder

 • Burgemeester Ina Adema 50 jaar!

  03 juni − Vandaag wordt onze fantastische burgemeester Ina Adema 50 jaar! Ina, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wij wensen je een hele fijne dag en nog vele jaren in goede gezondheid! Lees verder

 • Coalitieakkoord "Lelystad, een sprong voorwaarts" gepresenteerd!

  27 mei − Op donderdag 24 mei 2018 presenteerde de nieuwe coalitie van VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie het coalitieakkoord “Lelystad, een sprong voorwaarts” voor de periode 2018-2022. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord zijn ook de overige partijen in de raad en maatschappelijke organisaties gehoord. Wij zijn blij met dit akkoord, dat ons in staat stelt om belangrijke doelstellingen voor onze stad te realiseren, samen met onze collega’s in de raad, het college, de inwoners van Lelystad, onze maatschappelijke partners en het bedrijfsleven! Lees verder

 • Coalitieakkoord bereikt!

  19 mei − Er is een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Lelystad: "Lelystad, een sprong voorwaarts!". Lees verder

 • Paul Luijten aangewezen als formateur voor nieuwe coalitie

  03 april − De gemeenteraad van Lelystad heeft op voordracht van de VVD Lelystad de heer Paul Luijten aangewezen als formateur voor de nieuwe coalitie in Lelystad. De formateur zal zich richten op de door informateur Wouter Kolff geadviseerde coalitie van VVD, InwonersPartij, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Lees verder

 • Advies informateur bekend

  02 april − Informateur Wouter Kolff maakte op 2 april 2018 zijn advies bekend. Hij adviseert een nieuwe coalitie bestaande uit VVD, Inwonerspartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en de SP. Lees verder

 • Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

  29 maart − Op donderdag 29 maart 2018 werd in het Stadhuis van Lelystad de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Bij die gelegenheid werden Janneke Sparreboom-van der Spoel, Edwin Hers, Mariëlla Hermus, Dennis Grimbergen, Meta Jacobs en Marco Boogaard namens de VVD beëdigd als raadslid. Lees verder

 • Afscheid Raad van Lelystad

  27 maart − Vanavond namen VVD-raadsleden Evert Marseille, Erik Gerritzen en Hans Zaal afscheid van de Raad van Lelystad. Bij die gelegenheid werden Evert Marseille en Erik Gerritzen benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau! Lees verder

 • Wouter Kolff informateur in Lelystad

  23 maart − De VVD Lelystad heeft burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht benoemd tot informateur voor de nieuwe coalitie voor de periode 2018-2022. Lees verder