• Verslag gesprek met Arno Rutte op 30 november 2018

  06 December − Op verzoek van de gemeenteraadsfractie van de VVD in Lelystad is Arno Rutte, Tweede Kamerlid namens de VVD en woordvoerder op het dossier MC Zuiderzee, vrijdagochtend 30 november op bezoek geweest in Lelystad. In een bijeenkomst met de fractie, wethouder Janneke Sparreboom-van der Spoel, het Flevolandse VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders en leden van de VVD uit Flevoland nam Arno uitgebreid de tijd om te praten over de ontstane situatie, en het vervolg. Wij hebben het bijzonder gewaardeerd dat Arno op verzoek van de raadsfractie van de VVD zo snel naar Lelystad is gekomen. Raadslid Meta Jacobs, woordvoerder Gezondheidszorg voor de VVD-fractie in de Lelystadse gemeenteraad, vertelt wat in het gesprek met Arno aan de orde is gekomen. Lees verder

 • Nieuwe fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter voor VVD Lelystad!

  04 December − Fractievoorzitter Edwin Hers van VVD Lelystad draagt per 1 januari 2019 het fractievoorzitterschap over aan Dennis Grimbergen. Mariëlla Hermus draagt op hetzelfde moment haar vice-fractievoorzitterschap over aan Marco Boogaard. Edwin Hers en Mariëlla Hermus blijven deel uitmaken van de VVD-fractie. Dit maakte Edwin Hers zojuist bekend in de vergadering van de Lelystadse gemeenteraad. Lees verder

 • Bezoek VVD Tweede Kamerlid Arno Rutte in verband met situatie MC Zuiderzee

  27 November − Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder Gezondheid namens de VVD-fractie in de Tweede Kamer, komt op uitnodiging van de Lelystadse VVD-fractie naar Lelystad om te praten over de ontstane situatie rondom MC Zuiderzee. Lees verder

 • Overname MC Zuiderzee door Sint Jansdal: ons ziekenhuis blijft, maar de onzekerheid voorlopig ook

  25 November − Het was een bewogen week, die begon met een brief van vijf kantjes waarin de minister van Medische Zorg en Sport aangaf dat een volwaardig ziekenhuis in Lelystad niet meer mogelijk zou zijn en eindigde met een hartverwarmende demonstratie van 2.000 bestuurders en inwoners van Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk, en personeel en artsen van het MC Zuiderzee, die met elkaar het MC Zuiderzee omarmden om aan te geven dat zij vinden dat Lelystad een volwaardig ziekenhuis moet houden met 24/7 spoedeisende hulp, operatiekamers en acute verloskundige zorg. Een terugblik. Lees verder

 • Week van de Ondernemer 2018

  16 November − Het was deze week de Week van de Ondernemer, met als hoogtepunt de Dag van de Ondernemer op vrijdag 16 november 2018. Als VVD Lelystad zijn wij trots op alle Lelystadse ondernemers en blij met de snelle groei van het aantal bedrijven dat zich vestigt in onze stad! Lees verder

 • Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019

  06 November − Fractievoorzitter Edwin Hers voerde in de Raadsvergadering van 6 november 2018 namens de VVD Lelystad het woord in de 1e termijn van de Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2019. Lees verder

 • Minister Bruins: basiszorg en acute zorg in Lelystad moet behouden blijven

  31 October − In een debat over de faillissementen van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart zegde minister Bruins toe dat in Lelystad de basiszorg en acute zorg behouden moet blijven, inclusief spoedeisende hulp en acute verloskunde. Indien nodig is hij bereid om daar financieel aan bij te dragen. Hij gaf daarbij aan enkele weken nodig te hebben voor het vinden van een oplossing. Wij zijn zeer verheugd over deze toezegging van de minister! Lees verder

 • In Lelystad moet een volwaardig ziekenhuis blijven bestaan!

  27 October − Als gevolg van het faillissement van de MC Groep dreigt de ziekenhuiszorg in Lelystad binnen twee weken volledig te worden afgebouwd. De VVD in Lelystad vindt sluiting van het ziekenhuis net als alle andere partijen in de gemeenteraad onacceptabel. Het ziekenhuis is van essentieel belang voor alle inwoners in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Dronten. In Lelystad moet daarom een volwaardig ziekenhuis blijven bestaan! Lees verder

 • Uitbreiding industrieterrein Flevokust

  27 September − Het binnendijkse industrieterrein bij de pas geopende overslaghaven Flevokust wordt fors uitgebreid ten opzichte van de eerdere plannen. Op dinsdag 25 september 2018 stemde de gemeenteraad unaniem in met uitbreiding van het industrieterrein van 7 naar 43 hectare. Opnieuw een mooie impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid van Lelystad! Lees verder

 • Motiemarkt op 9 oktober 2018!

  24 September − Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert de gemeenteraad voor het derde jaar op rij de Motiemarkt in het gemeentehuis van Lelystad! Heb je een goed idee voor Lelystad? Doe dan mee, zodat jouw idee werkelijkheid kan worden! Lees verder

 • Flevokust volledig operationeel!

  26 August − Overslaghaven Flevokust is sinds kort volledig operationeel! Lelystad is daarmee een belangrijke doorvoerhaven geworden voor de beroepsvaart. Een prachtige ontwikkeling voor onze lokale economie en werkgelegenheid! Lees verder

 • Tevredenheid over Wmo-voorzieningen in 2017 opnieuw gegroeid!

  21 July − Sinds 2015 meet de gemeente jaarlijks de tevredenheid van cliënten over de Wmo-voorzieningen in Lelystad. Deze week zijn de cijfers over 2017 bekend gemaakt. Net als in 2016 is de tevredenheid van cliënten in 2017 gestegen. Zo steeg het gemiddelde tevredenheidscijfer over de sociale wijkteams in drie jaar tijd van 6,8 naar 8,0. Een fantastisch resultaat! Complimenten voor alle medewerkers en toenmalig VVD-wethouder Zorg en Welzijn Janneke Sparreboom-van der Spoel! Lees verder

 • Geen verrommeling bij invoering “omgekeerd inzamelen”

  13 July − In de raadsvergadering van 10 juli 2018 nam de gemeenteraad unaniem een amendement aan waarmee wordt voorkomen dat na de invoering van “omgekeerd inzamelen” verrommeling ontstaat bij nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Als mede-indiener van dit amendement zijn wij erg blij met de brede steun in de raad! Lees verder

 • Jan de Reus koninklijk onderscheiden!

  20 June − VVD-gedeputeerde Jan de Reus uit Lelystad is op woensdag 20 juni 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren hem van harte met deze Koninklijke Onderscheiding! Lees verder

 • Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld

  15 June − Op dinsdagavond 12 juni 2018 stelde de gemeenteraad het Raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts” vast, met een ruime meerderheid van 24 stemmen vóór en 9 stemmen tegen. Het raadsprogramma vormt daarmee een solide basis voor een goede samenwerking tussen raad en college in de raadsperiode 2018-2022! Lees verder

 • Wethouders benoemd en nieuwe raadsleden toegelaten!

  12 June − De gemeenteraad van Lelystad heeft op dinsdagavond 12 juni 2018 de wethouders van het nieuwe college benoemd. Namens de VVD werd Janneke Sparreboom-van der Spoel bij die gelegenheid benoemd voor haar tweede termijn als wethouder. Aansluitend werden drie nieuwe raadsleden toegelaten. Bart Schopman werd namens de VVD toegelaten als raadslid. Lees verder

 • Installatie nieuwe wethouders op 12 juni 2018

  07 June − De kandidaat-wethouders voor de Gemeente Lelystad worden op 12 juni 2018 geïnstalleerd. Wij hebben Janneke Sparreboom - van der Spoel voorgedragen voor een tweede termijn als wethouder! Lees verder

 • Burgemeester Ina Adema 50 jaar!

  03 June − Vandaag wordt onze fantastische burgemeester Ina Adema 50 jaar! Ina, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wij wensen je een hele fijne dag en nog vele jaren in goede gezondheid! Lees verder

 • Coalitieakkoord "Lelystad, een sprong voorwaarts" gepresenteerd!

  27 May − Op donderdag 24 mei 2018 presenteerde de nieuwe coalitie van VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie het coalitieakkoord “Lelystad, een sprong voorwaarts” voor de periode 2018-2022. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord zijn ook de overige partijen in de raad en maatschappelijke organisaties gehoord. Wij zijn blij met dit akkoord, dat ons in staat stelt om belangrijke doelstellingen voor onze stad te realiseren, samen met onze collega’s in de raad, het college, de inwoners van Lelystad, onze maatschappelijke partners en het bedrijfsleven! Lees verder

 • Coalitieakkoord bereikt!

  19 May − Er is een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Lelystad: "Lelystad, een sprong voorwaarts!". Lees verder