Marieke van Hove

Ik woon in Lelystad vanaf: 1 februari 1998

(Maatschappelijke) achtergrond:
Ik ben opgegroeid in Friesland met een voorliefde voor ruimte en watersport. Na een periode in het onderwijs te hebben gewerkt ben ik als freelance trainer in het bedrijfsleven aan de slag gegaan met communicatietrainingen. Daar heb ik het ondernemerschap en bedrijfsleven in brede zin leren kennen.

Inmiddels werk ik met veel trots voor ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar ik mij als fondsenwerver inzet voor ondersteuning voor patiënten, innovatie & onderzoek op gebied van psychotrauma en het internationale werk van de organisatie.

Ik ben moeder van een dochter en twee zonen, die hun hele leven al in Lelystad opgroeien. Eerder heb ik mij ingezet voor de VVD als bestuurslid Opleiding en Talentmanagement van de regio Midden Nederland.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:
Een stad waar het fijn wonen, werken en recreëren is, en in het bijzonder voor de jeugd in Lelystad. Ik geloof dat de jeugd de toekomst heeft in Lelystad. Dat begint bij goed onderwijs, keus in vrijetijdsbesteding, sociale binding en gezond welzijn. Dat gaat hand in hand met het bieden van ruimte aan ondernemers die aanbod en activiteiten ontwikkelen voor jong en oud, of het nu gaat om sport, cultuur of vertier in de stad. Ook het zorg dragen voor voldoende woon- en werkgelegenheidskansen hoort daarbij.

Ik sta voor een stad waar je gezien en gehoord wordt, en waar meegedacht wordt met de ideeën die je hebt voor je stad. Zodat Lelystad een plek wordt waar je met plezier wil blijven, nu en later.

Mijn portefeuille
In onze fractie ben ik eerste woordvoerder voor:

  • Zorg en Welzijn (Wmo) inclusief buurthuiswerk en coördinatie van vrijwilligerswerk
  • Jeugdzorg
  • Onderwijs, voorschoolse voorzieningen, onderwijshuisvesting (incl. openbaar onderwijs LEA enz.)
  • Gezondheidszorg
  • Kunst en cultuur