Bonny Wolters

Ik woon in Lelystad vanaf: 1 juli 2020

Maatschappelijke achtergrond:
Mijn naam is Bonny Wolters en ben 26 jaar. Ik ben geboren en getogen in Nijkerk, maar sinds vorig jaar samenwonend met mijn vriend in Lelystad. Sinds april 2022 ben ik fractie-assistent van de Lelystadse VVD-fractie.

Ik heb mijn MBO assistent-manager internationale handel succesvol afgerond in Zwolle en daarna twee jaar aan de Thorbecke academie op NHL Stenden in Leeuwarden bestuurskunde en overheidsmanagement gestudeerd.

Tijdens mijn studie heb ik deelgenomen aan een project in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). Dit project heette Jong&Politiek. Dit was een initiatief opgestart door de gemeentes Harderwijk, Nunspeet en Ermelo om meer jongeren bij de politiek te betrekken. Zelf was ik actief voor het team uit Nunspeet, waar ik destijds woonde. Met dit team heb ik in Nunspeet jongeren geworven voor het project en enthousiast gemaakt voor de politiek.

Na mijn verhuizing naar Lelystad ben ik ledenraadslid geworden bij de Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) waar ik de belangen behartig van alle airsofters. Daarnaast ben ik werkzaam als winkelmedewerker bij de New Yorker in Lelystad.

Ik wil mij vooral richten en inzetten voor:
Als onderdeel van Jong&Politiek ben ik al begonnen met het enthousiasmeren van jongeren voor de politiek. Ik vind het belangrijk dat de jeugd zich interesseert voor de (lokale) politiek, want uiteindelijk gaat het ook over hun toekomst. Ik hoop hierbij ook een voorbeeld te zijn voor jongeren en ze te inspireren om deel te nemen aan de politiek die altijd en overal om je heen is. Daar komt bij dat ik zelf wat betreft scholing onder aan de ladder begonnen ben voor ik mijn MBO niveau 4 afrondde. Hiermee hoop ik te kunnen laten zien dat je ook zonder hoge opleiding iets in de politiek kan betekenen.

Overigens zijn het natuurlijk niet alleen de jongeren die ik bij de politiek wil betrekken. De politiek moet dichter bij de burger staan en daar wil ik me sterk voor maken. Ook zie ik dat (gebrek aan) vertrouwen in de politiek in de huidige maatschappij een probleem vormt en eigenlijk steeds erger wordt. Als mensen betrokken zijn bij de politiek zal dat probleem afnemen, maar daarnaast is het belangrijk dat mensen weten dat de volksvertegenwoordigers die ze kiezen ook echt hun belangen behartigen.

Ik ben een enthousiast, sociaal en eerlijk persoon en hoop als zodanig dicht bij de mensen te kunnen staan. Verder heb ik als airsofter en ledenraadslid bij de NABV een passie voor de sport airsoft. Waar mogelijk wil ik me dan ook voor de sport binnen Lelystad inzetten.