Jan de Reus

Wie ben ik?

Naam:
Jan de Reus

Ik woon in Lelystad vanaf: 
Oktober 2008

(Maatschappelijke) achtergrond: 
Gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. 
Geboren in 1956 in Groningen. Van 1982 tot en met 2004 bij de rijksoverheid gewerkt en vanaf 2004 als zelfstandig interimmanager.

1991 – 2002: lid en (vanaf 1994) fractievoorzitter van de VVD in een stadsdeelraad in Rotterdam. 
2011 – 2018: lid en (vanaf 2015) fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten van Flevoland.
Vanaf mei 2018: gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Zorgfix, een Flevolandse thuiszorginstelling.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor: 
Een kleine en slagvaardige overheid, waar de burgers op vertrouwen. Het gaat immers om belastinggeld en dat moet zo efficiënt mogelijk worden uitgegeven. Ik maak mij daarom hard voor zo laag mogelijke lokale lasten. Daarnaast wil ik meer woningen naar Lelystad halen, vooral koopwoningen in het midden- en hogere segment, en vrije sector huurwoningen. Tenslotte zet ik mij in voor koopkrachtverbetering voor de burgers van Lelystad. Daar wordt de stad immers sterker van!