Dennis Grimbergen

Wie ben ik?

Naam:
Dennis Grimbergen

Ik woon in Lelystad vanaf: 
25 mei 1972

(Maatschappelijke) achtergrond: 
Geboren en getogen in de ZIJP, later Lelystad. Afkomstig vanuit het uitvoerend groot bouwbedrijf en techniek. Onderwijs achtergrond in HRM en bedrijfskunde. Actief ondernemer in (technisch) Onderwijs & Arbeidsmarkt, specialist HRM en opleidingen. Sterke band met de stad, vrijwillig actief in onderwijs als voorzitter van de Raad van Toezicht van SCPO, Bestuurder bij de Bedrijfskring Lelystad (portefeuille Economie & Infra, Onderwijs en Arbeidsmarkt en ZZP) en bestuurder bij Stichting Ontdekhoek Nederland.

Sinds maart 2018 lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Lelystad en vanaf januari 2019 fractievoorzitter. Vader van 2 dochters, gehuwd met Cindy.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor: 
De thema┬┤s werkgelegenheid, onderwijs, wonen en ondernemerschap. Ik zie deze in relatie tot elkaar waar goed onderwijs leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt, goed opgeleide mensen dragen bij aan een sterke ondernemingen en trekken nieuwe werkgevers aan. Een goed inkomen leidt tot duurzaam eigen woningbezit en vraag naar vrijesectorwoningen. Aandacht voor meer woonvormen voor senioren die doorstroom in de woningmarkt wensen maakt hier onderdeel van uit. Het is belangrijk dat wonen in Lelystad als veilig op straat en thuis wordt ervaren. Dit alles draagt bij aan toename van (draag-)kracht in de stad.