Dennis Grimbergen

Ik woon in Lelystad vanaf: 1972.

(Maatschappelijke) achtergrond: 
Geboren en getogen in de ZIJP, later Lelystad. Afkomstig vanuit het uitvoerend groot bouwbedrijf en techniek. Onderwijs achtergrond in HRM en bedrijfskunde. Actief ondernemer in (technisch) Onderwijs & Arbeidsmarkt, specialist HRM en opleidingen. 

Van maart 2018 tot en met juni 2022 was ik lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Lelystad, vanaf januari 2019 in de rol van fractievoorzitter. Op 6 juli ben ik geïnstalleerd als wethouder voor Financiën en Wonen in de gemeente Lelystad. Ik ben vader van 2 dochters en gehuwd met Cindy.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor: 

 1. Een fijn huis voor iedereen: Lelystad is van ons samen, de VVD is er ook voor jou! Lelystad is een van de mooiste steden om te wonen, werken en recreëren. Dat mogen wij ook uitstralen. Dit betekent dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de woningbouwopgave voor onze eigen inwoners en voor nieuwe bewoners. Voor starters tot senioren moet een kwalitatief aanbod zijn. Geen eenzijdige wijken, maar een diverse stad waar je in alle levensfasen trots op kunt zijn.
 2. Zorg dicht bij huis: Daarbij hoort zorg dicht bij, al dan niet gecombineerd met wonen. Een volwaardig ziekenhuis maakt daar voor mij onlosmakelijk onderdeel van uit.
 3. Aantrekkelijke stad voor onze jeugd: Voor de jeugd moet er hard gewerkt worden aan aantrekkelijk uitgaansaanbod en goede voorzieningen.
 4. Ruim baan voor ondernemers: Als oprecht liberaal sta ik voor onze ondernemers. Geen onnodige belemmeringen om te ondernemen in onze stad, dus versnelling van vergunningsprocessen, agrariërs ruimte bieden voor alternatieve economische bedrijvigheid en particuliere collectieven ruim baan geven te ontwikkelen.
 5. Geen lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers, gemeentefinanciën op orde: Vanzelfsprekend zal ik strijden tegen lastenverzwaring terwijl het huishoudboekje van Lelystad verder op orde wordt gebracht. Tekorten mogen nooit worden opgelost via lastenverzwaring voor onze burgers en ondernemers. Met belastinggeld van onze inwoners gaan wij netjes om. Daarom verplicht een subsidie tot prestaties.
 6. Eigen verantwoordelijkheid in werken en leren: Ik geloof in eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Vooral bij werken en leren. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. Wij kunnen hulp bieden en faciliteren, de verantwoordelijkheid om kansen te pakken ligt bij jezelf. Goed onderwijs en toenemend aanbod van werk is voorwaarde.
 7. Ruimte recreatie en uitgaan: Ik zie kansen voor recreatie en uitgaan in het stadshart , de kust, ons beeldschoon groen en alle ruimte om ons heen. Ik zal er alles aan doen de beeldvorming over Lelystad positief verder te versterken.
 8. Veiligheid voorop!: Ik wil dat heel Lelystad voor iedereen veilig is, overal en altijd. Je mag in Lelystad zijn wie je bent. Respect voor elkaar, op school, thuis en op straat in een kernwaarde. Criminaliteit moet hard aangepakt worden.

Ik ben trots op ons Lelystad. Iedereen mag mij aanspreken op mijn doelen, motivatie en inzet om “ook voor jou” volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ten slotte ben ik ook één van ons Lelystedelingen.

Mijn portefeuille
In onze fractie ben ik eerste woordvoerder voor:

 • Openbare orde en veiligheid 
 • Communicatie en voorlichting
 • Horeca
 • Financiën
 • Grondzaken
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Milieu en afval