Parkwijk is een feit!

Op 9 mei 2017 stemde de gemeenteraad van Lelystad unaniem in met de nieuwbouwplannen voor Parkwijk, een nieuwe “doorslenterbare” wijk die de komende jaren vlak bij het Stadshart wordt gebouwd. Op initiatief van de VVD gaf de raad via amendementen een aantal richtlijnen mee voor de ontwikkeling van Parkwijk. De VVD wil dat Parkwijk daarmee een kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgt en is blij dat de eerste woningen al snel kunnen worden gebouwd. Opnieuw een mijlpaal in de ontwikkeling van onze mooie stad!

© Gemeente Lelystad

De VVD vindt dat Parkwijk stedenbouwkundig, architectonisch en bouwtechnisch een hoogwaardige kwaliteit moet krijgen. De VVD diende daarom samen met andere partijen een aantal amendementen in, die door een ruime meerderheid van de raad werden gesteund.

De amendementen zorgen ervoor dat de Parkwijk de juiste uitstraling krijgt:

  • Groene wijk: Lelystad is een groene stad, en dat moet ook in de Parkwijk zichtbaar zijn. Het groen moet op een mooie manier worden ingepast in het stedenbouwkundig ontwerp, zodat het bijdraagt aan het gewenste “doorslenterbare” karakter van de wijk.
  • Voldoende parkeergelegenheid: bewoners van de Parkwijk moeten dicht bij huis kunnen parkeren, en ook laden en lossen (voor bijvoorbeeld verhuizingen) moet makkelijk worden gemaakt. Tegelijk mag de aanwezigheid van parkeervoorzieningen het groene karakter van de wijk niet teniet doen.
  • Gevarieerde dakvormen en variatie in bouwhoogten: platte daken overheersen in Lelystad. In de Parkwijk moeten daarom gevarieerde dakvormen worden toegepast. Daarnaast is het belangrijk dat verschillende bouwhoogten worden toegestaan.
  • Goede aansluiting op omliggende wijken: de Parkwijk komt te liggen tussen de Archipel en het Stadshart. De aansluiting met deze beide wijken moet in het stedenbouwkundig ontwerp op een natuurlijke manier worden vormgegeven.