Kadernota 2018-2021: het gaat goed met Lelystad, maar het kan nog beter!

Bij de behandeling van de Kadernota op 23 mei 2017 constateerde fractievoorzitter Edwin Hers namens de VVD dat het economisch gezien de goede kant op gaat met Lelystad. Daarbij refereerde hij aan de ontwikkeling van Lelystad Airport, de vestiging van een nieuw distributiecentrum van modehuis Inditex op Lelystad Airport Businesspark, de aantrekkende huizenmarkt en de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Flevoland. De gemeente Lelystad boekte in 2016 een positief financieel resultaat van € 8,9 miljoen. De VVD wil dat dit mooie resultaat ten goede komt aan de hele stad, en diende daarom twee amendementen in.

De VVD deed bij de behandeling van de Kadernota de volgende voorstellen:

  • € 1 miljoen voor recreatieve voorzieningen breed inzetten: het college reserveert in de Kadernota een bedrag van € 1 miljoen voor de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen bij de Oostvaardersplassen. De VVD wil een deel van dit bedrag (€ 0,2 miljoen) inzetten voor de openbare ruimte in het Stadshart en verbetering van het interieur en de sfeer in de Waaggarage. De overige € 0,8 miljoen wil de VVD breder kunnen inzetten dan alleen bij de Oostvaardersplassen. Ook eventuele initiatieven aan de kust zouden uit dit bedrag betaald moeten kunnen worden.
  • € 0,5 miljoen voor de Markerwadden: de afgelopen jaren heeft de gemeente Lelystad door de moeilijke financiële positie geen substantiële financiële bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Markerwadden, een stuk topnatuur binnen de gemeentegrenzen van Lelystad. De VVD kan zich vinden in het voornemen van het college om € 0,5 miljoen te reserveren voor projecten rond de Markerwadden.
  • Verbeteren beeldkwaliteit Lelystad: met weinig geld kan de aanblik van Lelystad vanaf de dreven voor bezoekers sterk worden verbeterd. Het college geeft hieraan naar de mening van de VVD te weinig prioriteit in de Kadernota. De VVD pleit ervoor om hier alsnog snel werk te maken.