Tevredenheid over Wmo-voorzieningen in Lelystad is hoog!

Het beleid van VVD-wethouder Janneke Sparreboom werpt zijn vruchten af: de tevredenheid van cliënten over de Wmo-voorzieningen in de gemeente Lelystad is hoog, en is zelfs iets toegenomen! Dit blijkt uit een recent cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten in de gemeente Lelystad. Vooral over de huishoudelijke ondersteuning waren cliënten goed te spreken: de waardering voor deze voorziening steeg van 6,5 in 2015 naar 7,3 in 2016.

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor zorg- en welzijnsvoorzieningen. Deze decentralisatie ging gepaard met forse bezuinigingen. De gemeente Lelystad is er desondanks in geslaagd om het voorzieningenniveau op een goed peil te houden. De gestegen waardering laat zien dat deze aanpak werkt!

Het ervaringsonderzoek bevat naast tevredenheidscijfers ook aanbevelingen om de Wmo-voorzieningen verder te verbeteren. De VVD zet zich blijvend in voor verdere verbetering van de tevredenheid van cliënten, en neemt daarbij deze aanbevelingen ter harte.

Meer lezen?
Het volledige rapport van het cliëntervaringsonderzoek onder de Wmo-cliënten in Lelystad vindt u onder aan deze pagina.