Concept verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018 aangeboden

Namens de Programmacommissie van de VVD in de gemeente Lelystad overhandigde Edwin Hers vandaag het eerste exemplaar van het concept verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 aan lijsttrekker Janneke Sparreboom-van der Spoel.

Het concept verkiezingsprogramma wordt op maandag 16 oktober 2017 besproken in de Algemene Ledenvergadering van de VVD in de gemeente Lelystad. Meer informatie over de inhoud van het programma volgt zodra de ledenvergadering het programma heeft vastgesteld.