Opening Lelystad Airport mag niet opnieuw worden uitgesteld!

De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer hebben een motie ingediend waarin zij oproepen om de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld in 2023. Deze motie is aangehouden, maar de Tweede Kamer debatteert nog vóór het kerstreces over fouten die zijn geslopen in de Milieu Effect Rapportage (MER) over de plannen voor Lelystad Airport. Naar verwachting dienen de drie partijen hun motie daarna opnieuw in.

De VVD is het hier niet mee eens. Wij steunen de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport krachtig. De opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 is goed voor Lelystad en mag niet opnieuw worden uitgesteld!

Uitstel is om meerdere redenen geen goed idee:

  • Opening voor de tweede keer uitstellen versterkt het beeld van een onbetrouwbare overheid en kan leiden tot schadeclaims van bedrijven die al hebben geïnvesteerd in Lelystad Airport.
  • Lelystad Airport levert op korte termijn 400 directe en circa 200 indirecte arbeidsplaatsen op voor onze stad en de omliggende regio. Op termijn zal het aantal nieuwe banen door de komst van Lelystad Airport verder stijgen. Uitstel is dus slecht voor de werkgelegenheid in Lelystad en omgeving.
  • Nieuw uitstel schaadt het vertrouwen van bedrijven. De kans is groot dat zij investeringen in de omgeving van Lelystad uitstellen in afwachting van definitieve duidelijkheid over de openingsdatum van Lelystad Airport. Het kan ook zijn dat bedrijven definitief afhaken. Dat is niet goed voor de lokale en regionale economie.

Meer weten? Lees dan de bijgevoegde gemeenschappelijke publicatie van de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en Lelystad Airport.