Onze speerpunten voor 2018-2022

Op 16 oktober 2017 stelde de VVD Lelystad het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 vast. Wil je snel inzicht in de belangrijkste punten in ons programma? Lees dan het verkorte verkiezingsprogramma, dat je onderaan deze pagina kunt downloaden!

Onze speerpunten voor de periode 2018-2022 zijn:

  • Meer koopwoningen en vrije sector huurwoningen
  • Goede doorstroming en veilig verkeer
  • Meer Lelystedelingen aan het werk
  • Goede zorg voor iedereen
  • Een veilige buurt en een veilig thuis
  • Lokale lasten zo laag mogelijk