Gemeenteraad: Lelystad Airport moet open op 1/4/2019

De gemeenteraad van Lelystad sprak zich op maandag 18 december 2017 in een extra raadsvergadering in overgrote meerderheid uit vóór opening van Lelystad Airport op 1 april 2019. Een motie van die strekking, die door de VVD werd ingediend namens alle raadsfracties met uitzondering van GroenLinks, werd aangenomen met 25 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. Alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen deze motie.

Op dinsdag 19 december 2017 vindt in de Tweede Kamer een debat plaats waarin de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP een motie zullen indienen waarin zij oproepen om de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld in 2023.

In de Lelystadse samenleving is veel steun voor de ontwikkeling van Lelystad Airport tot vakantieluchthaven. Eerder werd de opening al met een jaar uitgesteld vanwege de benodigde afstemming met de luchtverkeersleiding in Nederland. De opening staat nu gepland voor 1 april 2019. De opening voor de tweede keer uitstellen is niet goed voor Lelystad, zo vinden de partijen in de gemeenteraad die de motie steunden.

Met het aannemen van de motie geeft de gemeenteraad van Lelystad een helder signaal aan de landelijke politiek, waaruit blijkt dat Lelystad wil dat de opening van Lelystad Airport niet nogmaals wordt uitgesteld!