Coalitieakkoord bereikt!

Er is een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Lelystad: "Lelystad, een sprong voorwaarts!".

Het akkoord is tot stand gekomen in een zorgvuldig proces, waarbij naast de coalitiepartners ook de overige partijen in de raad en maatschappelijke organisaties zijn gehoord. Waar mogelijk is hun inbreng meegenomen, om een gedragen raadsprogramma te bereiken.