Coalitieakkoord "Lelystad, een sprong voorwaarts" gepresenteerd!

Het coalitieakkoord is ambitieus, en dat is nodig! Lelystad krijgt minder geld vanuit de ICL-uitkering van het Rijk, te veel mensen kunnen nog niet meedoen op de arbeidsmarkt, en er zijn aanzienlijke tekorten op de Jeugdhulp. Het komt er daarom meer dan ooit op aan dat we de juiste keuzes maken.

Enerzijds richt het coalitieakkoord zich op het versterken van de economie: Lelystad richt de blik naar buiten en werkt intensief samen met andere partijen, om regionale economische kansen te verzilveren. We werken samen met Almere in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met de provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) starten we het programma “Lelystad Next Level”, waarin we de krachten bundelen om Lelystad de gewenste sprong voorwaarts te laten maken.

Anderzijds richt het akkoord zich op een daadkrachtige aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar Lelystad voor staat, zoals de energietransitie en de tekorten in de jeugdhulp.

Lelystad maakt zich met dit coalitieakkoord op voor een sprong naar een volgend niveau. Het akkoord draagt bij aan de ontwikkeling van Lelystad tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Wij zijn zeer gemotiveerd om hier de komende vier jaar aan te werken, samen met onze collega’s in de raad, het college, de inwoners van Lelystad, onze maatschappelijke partners en het bedrijfsleven!

De volledige tekst van het akkoord vind je onderaan dit nieuwsbericht.