Installatie nieuwe wethouders op 12 juni 2018

In de raadsvergadering van dinsdagavond 12 juni worden de voorgedragen kandidaat-wethouders voor de gemeente Lelystad geïnstalleerd. Aansluitend worden drie nieuwe raadsleden beëdigd.

Het nieuwe college kent 6 wethouders, één namens elke partij in de nieuwe coalitie. De beoogde wethouders zijn: Janneke Sparreboom-van der Spoel (VVD), Ed Rentenaar (InwonersPartij), Nelly den Os (PvdA), Elly van Wageningen (ChristenUnie), John van den Heuvel (SP) en Peter Schot (D66).

De VVD levert een fulltime wethouder. De wethouders namens de overige partijen krijgen een deeltijdaanstelling voor 0,8 fte, zodat het college in totaal dezelfde omvang behoudt als het vorige college.

Drie van de voorgedragen wethouders (mevrouw Sparreboom, mevrouw Den Os en mevrouw Van Wageningen) zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gekozen in de Raad van Lelystad. Direct na hun benoeming tot wethouder worden drie nieuwe raadsleden beëdigd die de vrijgevallen plaatsen in de gemeenteraad zullen innemen: Bart Schopman (VVD), Rob Ros (PvdA) en Jarno Volmer (ChristenUnie).

De installatie van de nieuwe wethouders en raadsleden wordt live uitgezonden via de website van de gemeenteraad (https://www.lelystad.nl/raad).