Wethouders benoemd en nieuwe raadsleden toegelaten!

De gemeenteraad van Lelystad heeft op dinsdagavond 12 juni 2018 de wethouders van het nieuwe college benoemd. Aansluitend werden drie nieuwe raadsleden toegelaten.

Namens de VVD werd Janneke Sparreboom-van der Spoel benoemd voor haar tweede termijn als wethouder in de gemeente Lelystad. De andere wethouders zijn Nelly den Os (PvdA), Peter Schot (D66), Ed Rentenaar (InwonersPartij), John van den Heuvel (SP) en Elly van Wageningen (ChristenUnie).

Direct na de benoeming van de wethouders werden drie nieuwe raadsleden toegelaten tot de gemeenteraad. Zij nemen de plaats in van raadsleden die tot wethouder zijn benoemd. Namens de VVD werd Bart Schopman toegelaten tot de raad. De beide andere nieuwe raadsleden zijn Rob Ros (PvdA) en Jarno Volmer (ChristenUnie).