Flevokust volledig operationeel!

Overslaghaven Flevokust is sinds kort volledig operationeel! Lelystad is daarmee een belangrijke doorvoerhaven geworden voor de beroepsvaart. Een prachtige ontwikkeling voor onze lokale economie en werkgelegenheid!

Begin april deden de eerste schepen de nieuwe overslaghaven aan. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de haven volledig operationeel te krijgen. Dagelijks komen nu containerschepen uit zeehavens als Rotterdam en Antwerpen hun lading hier laden en lossen.

De komende tijd wordt het geplande binnendijkse industriegebied bij de Flevokust gerealiseerd. De ontwikkeling van de haven en het industriegebied zijn goed voor de lokale werkgelegenheid: naar verwachting levert elke gerealiseerde hectare 25 tot 30 arbeidsplaatsen op.