In Lelystad moet een volwaardig ziekenhuis blijven bestaan!

Als gevolg van het faillissement van de MC Groep dreigt de ziekenhuiszorg in Lelystad binnen twee weken volledig te worden afgebouwd. De VVD in Lelystad vindt sluiting van het ziekenhuis net als alle andere partijen in de gemeenteraad onacceptabel. Het ziekenhuis is van essentieel belang voor alle inwoners in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Dronten. In Lelystad moet daarom een volwaardig ziekenhuis blijven bestaan!

Afgelopen dinsdag stemden wij daarom met overtuiging vóór een motie die unaniem werd aangenomen en waarin alle betrokken partijen (curatoren, zorgverzekeraars en minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport) werden opgeroepen om zich maximaal in te spannen voor het behoud van een volwaardige ziekenhuisvoorziening in Lelystad.

De komende tijd zullen wij samen met alle andere partijen in de raad de ontwikkelingen omtrent het ziekenhuis nauwgezet volgen en al onze mogelijkheden aanwenden om druk uit te oefenen op de partijen die een rol kunnen spelen bij het behouden van het MC Zuiderzee in Lelystad.