Tweede Kamer unaniem: gezondheidszorg in Flevoland moet worden versterkt!

Dinsdagmiddag 10 december 2019 vond een belangrijk debat plaats in de Tweede Kamer over de toekomst van de zorg in Flevoland. In de Kamer was brede steun voor enkele moties die minister Bruins van Medische Zorg en Sport opdragen om de gezondheidszorg in Flevoland te versterken. Goed nieuws voor onze inwoners en de toekomst van ons ziekenhuis!

Gespecialiseerd geboortecentrum in Lelystad
De Tweede Kamer wil dat er in Lelystad weer een gespecialiseerd geboortecentrum komt, als dat nodig is ook met een voorziening voor spoedeisende hulp. De Kamer nam een motie van die strekking aan die was ingediend door de PvdA en het CDA.

Tempo maken bij versterking van de zorg
De Tweede Kamer steunde unaniem enkele moties van CDA, ChristenUnie en SGP die ertoe moeten leiden dat nog dit jaar een tijdpad bekend wordt gemaakt voor de gevraagde uitbreiding van de zorg, inclusief duidelijkheid over het daarvoor benodigde budget.

Spoedpoli´s Lelystad en Emmeloord 24 uur open
VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman diende samen met de PvdA een motie in die minister Bruins oproept zich in te spannen de spoedpoli´s in de ziekenhuizen van Emmeloord en Lelystad weer 24 uur per dag open te laten zijn. Een SP-motie die de regering opriep om van het ziekenhuis in Lelystad weer een volwaardig ziekenhuis te maken met spoedeisende hulp, acute verloskundige zorg en kindergeneeskunde, haalde het niet: uit een eerder uitgevoerde verkenningsopdracht was al gebleken dat terugkeer van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad geen optie meer zou zijn.

Zorgtafel Flevoland moet nu aan de slag
De aangenomen moties vormen een nadrukkelijke oproep aan de minister om zich in te zetten voor snelle versterking van de gezondheidszorg in Flevoland. De minister heeft steeds aangegeven dat de plannen voor versterking van de zorg verder uitgewerkt moeten worden door de “Zorgtafel Flevoland”: een overlegstructuur van overheden in Flevoland, de patiëntenfederatie in Flevoland, zorgaanbieders en verzekeraars die de plannen voor de zorg in Flevoland verder moet uitwerken.

Wat vinden wij?
Als VVD in de gemeente Lelystad hebben wij vanaf het faillissement van MC Zuiderzee voortdurend gepleit voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. Hoewel aan deze wens niet geheel is voldaan, zijn wij wel zeer verheugd over de brede steun in de Tweede Kamer voor een snelle versterking van de zorg in onze stad. Dat is goed voor onze inwoners!