Bouw Theaterkwartier kan beginnen!

Janneke is zeer gelukkig met de laatste ontwikkelingen. “Met de bouw van het Theaterkwartier wordt een belangrijke ambitie uit het raadsprogramma waargemaakt”, zegt ze. Daarin staat: "In het Theaterkwartier heeft de komst van een bioscoop prioriteit. De nieuwe bioscoop wordt gebouwd in het Stadshart”.

Waarom is de bouw van het Theaterkwartier zo belangrijk voor het Stadshart?
“Onze stad groeit, meer mensen komen hier wonen, meer bedrijven vestigen zich en er komen banen bij. De werkloosheid is substantieel afgenomen. We zijn meer in trek bij toeristen, onze natuur en de kust zijn daarbij een sterke troef. Voor Lelystad is het belangrijk dat het centrum meegroeit met de stad, in kwaliteit en kwantiteit. Het Theaterkwartier levert daaraan een belangrijke bijdrage.”

Hoe zie je het Stadshart in zijn huidige vorm? 
Het Stadshart is ook nu al een belangrijk knooppunt van voorzieningen, zegt Janneke: “Snelle verbindingen worden steeds belangrijker. Het centrum is het OV-knooppunt van de stad. Ook culturele voorzieningen, zoals het Agora theater en de bibliotheek, zijn er al gehuisvest. Er wordt gewinkeld en er wordt gewerkt. Het ziekenhuis vind je er en meerdere verpleeghuizen, kantoren, het gemeentehuis, het provinciehuis, het waterschapshuis en de Rechtbank.”

Wat gebeurt er de komende tijd verder nog in het Stadshart, naast de ontwikkeling van het Theaterkwartier?
“De plannen voor de verdere ontwikkeling van het Stadshart - met accent op wonen, uitgaan en verfraaiing en vergroening van de openbare ruimte - werden in 2018 vastgesteld,” zegt Janneke. “De bouw van woningen in Parkwijk is inmiddels in volle gang. De vergroening en verfraaiing van de Promesse/De Waag wordt in 2020 afgerond en groot onderhoud van het ABC-parkeerterrein gaat plaatsvinden. Ook de Agorahof zal een metamorfose ondergaan. Daarnaast werken we aan de visie voor het stationsgebied. De eerste reacties op die plannen waren heel positief. De visie zal in de loop van 2020 worden vastgesteld.”

Schot in de zaak!
Janneke constateert tevreden: “Er komt schot in de zaak. Lelystad is een aantrekkelijke stad, hoofdstad van de nieuwe natuur. Daarbij past een aantrekkelijk centrum. De realisatie van het Theaterkwartier is daarom een grote en belangrijke ontwikkeling waar we trots op mogen zijn!”