Meta Jacobs blijft komende 2 jaar nog bij VVD Lelystad

De raadsfractie van de VVD Lelystad heeft raadslid Meta Jacobs gevraagd om de gehele periode bij het team te willen blijven.

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was zij door het bestuur gevraagd om zich kandidaat te stellen om na verkiezing voor twee jaar terug te keren in de plaatselijke politiek om de nieuwe fractie te ondersteunen.

Haar kennis van het sociale domein is van groot belang voor de besluitvorming zowel in de fractie als in de raad. De fractie wil van die kennis en inzet ook de komende twee jaar dankbaar gebruik maken. Als echte Lelystedelinge kent Meta Jacobs de zorg- en vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en hulpstructuren. Zij is een actief bezoekster van de vele bijeenkomsten die zowel in de gemeente als daarbuiten worden georganiseerd binnen het sociale domein en heeft goede contacten in de Tweede Kamer.

De fractie is blij dat zij positief op de vraag heeft geantwoord. Ze is de nestor van het team, maar nog zeer jong van geest.


Fractie voorzitter VVD Lelystad 

Dennis Grimbergen