Algemene beschouwingen kadernota 2021

"Kiezen is verliezen” Voor ons ligt de kadernota 2021-2024. Voorzitter om te beginnen willen wij ons respect uitspreken voor alle mensen in de zorg, het onderwijs, de hulpdiensten en iedereen die onder moeilijke omstandigheden werkt of probeert zijn of haar hoofd boven water te houden zoals de horeca en alle ondernemers in onze stad die alle zeilen bijzetten om maar geen medewerkers te hoeven ontslaan.

De VVD wil graag het college en dan speciaal de wethouder van financiën en het team van finance  uit de ambtelijke organisatie op voorhand bedanken voor de geleverde inspanningen op deze kadernota.  

Voorzitter, bij herhaling op de vorige kadernota stelt de fractie van de VVD dat de opgave die voorligt met de voorgestelde maatregelen vraagt om daadkracht en ingrijpen wat leidt tot oplossingen.  Dat verwachten wij nu dan ook echt van het college en de raad als geheel. Zoals de BDO Benchmark Nederlandse Gemeenten stelt: wij zij mager maar gezond, nog wel!

De VVD is er alles aan gelegen de stad de impuls te geven die zij zo hard nodig heeft, als opgenomen in voorliggende kadernota voorgesteld door het college.  Er is dringend geld nodig om te investeren in onze stad. De volgorde hiervan willen wij nog niet vastleggen. 

Voorzitter, de fractie van de VVD pleit voor actieve armoede bestrijding waarbij, ook in het licht van de Corona crisis. Het is voor de fractie van de VVD niet bespreekbaar de kosten alleen te laten dragen door de werkenden in de lage- en middeninkomens, de ondernemers (het MKB) en de mensen met draagkracht in deze stad. De belastingdruk op de burgers is al onevenredig hoog in onze stad.  

Ondanks deze crisis moeten er middelen vrij gemaakt worden voor Lelystad Next Level en de investeringsopgaven waar wij nu voor staan. Dat dit ten koste kan gaan van activiteiten buiten de primaire functies vinden wij vervelend maar meer dan aanvaardbaar in deze tijden zoals wij ook hebben weergegeven op de website bij onze liberale overpeinzingen. 

Bij genoemde primaire functies verwachten wij dat er op zeer korte termijn maximaal ingezet zal worden op het benutten van ruimte en mogelijkheden elkaar te versterken. Meer doen met hetzelfde budget.  

Lastenverzwaring voor onze burgers is uitgesloten voor de fractie van de VVD evenals een extra uitname uit de reserves. 

Het achterblijven van de realisatie op de eerder vastgestelde bezuinigingen over 2020 baren ons ernstige zorgen. Wij verwachten dan ook een uitwerking van alle reeds ingeboekte bezuinigingen. Er moet bezuinigd worden op de dossiers waar iedere keer weer tekorten zijn zoals de Jeugdhulp maar dan moeten wij ook naar de organisatie zelf kijken en daar bezuinigingen doorvoeren. 

Voorzitter, om onze stad te versterken en ook het sociaal evenwicht in balans te brengen is het noodzaak aandacht te besteden aan kwalitatieve woningbouw in het midden en hoger segment. In het hoger segment vragen wij hierbij nadrukkelijk aandacht voor meer variatie in architectuur waarmee een breder publiek kan worden aangetrokken tot onze mooie stad.

De fractie van de VVD staat voor een (economisch) aantrekkelijke stad met een sociaal sterke en duurzame samenleving waar mooi wonen, ondernemen en werken centraal staan. Iedereen aan het werk op basis van eigen verantwoordelijkheid, draagkracht en een kansrijk Lelystad. Want voorzitter, werk maakt sterk. 

Voorzitter, het huishoudboekje moet op orde. 

Geen langdurige onderzoeken, maar acties en resultaat. 

Geen extra’s meer! 

Wat de fractie VVD Lelystad betreft is er dan ook geen ruimte voor wenselijke voorstellen. Zelfs de onoverkomelijke voorstellen maken voor ons onderdeel van de discussie nu en bij vaststelling van de begroting later dit jaar. 

Tussendoor evalueren op de realisatie en aanpak en doelmatigheid is altijd bespreekbaar.  

Tot zover in eerste termijn voorzitter… Dank u wel.