Coalitie Lelystad geformeerd

De fracties van VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, SP, Mooi Lelystad/Forum voor de Ouderen hebben gezamenlijk een principe akkoord bereikt om een nieuwe coalitie te vormen, met het bestaande Raadsprogramma als leidraad. Deze partijen willen samen de verantwoordelijkheid nemen voor een bestuurbare stad. Onder de zware omstandigheden waar Lelystad in verkeerd wensen deze partijen nadrukkelijk met de gehele raad en het college op te trekken in de opgave waar de stad voor staat. Het principe akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban.