Zorgelijke situatie Ziekenhuis St. Jansdal

Ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad en Harderwijk zit in een zorgelijke financiële situatie. Het ziekenhuis verwacht dit jaar € 30 miljoen minder omzet te halen dan begroot. Ook zijn de kosten gestegen door corona. Dat komt mede door de aanschaf van meer beschermingsmiddelen, maar ook door uitval van personeel.

Uit contacten met ziekenhuis St. Jansdal is duidelijk geworden dat de situatie financieel gezien weliswaar zorgelijk is, maar dat er vooralsnog geen risico is op faillissement. Er is wel sprake van onzekerheid, maar zolang het ziekenhuis in gesprek is met de zorgverzekeraars kijkt St. Jansdal positief vooruit.

Compensatieregeling
Meta Jacobs, portefeuillehouder gezondheidszorg in de Lelystadse VVD-fractie, legt uit hoe deze situatie kon ontstaan: “Voor de zomer is een compensatieregeling afgesproken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Die regeling pakt slecht uit voor St. Jansdal, omdat bij die regeling 2019 als basisjaar is genomen. In maart 2019 nam St. Jansdal het failliete Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over. Door de overname lag de omzet in dat jaar nog niet op het niveau waarop voor de komende jaren werd gerekend.”

Het ziekenhuis heeft daarom besloten een beroep te doen op een hardheidsclausule in de compensatieregeling. Dit houdt in dat met de grootste zorgverzekeraars voor St. Jansdal (VGZ en Zilveren Kruis) en eventueel daarna met een landelijke commissie gekeken wordt of het ziekenhuis voor aanvullende compensatie in aanmerking komt. Verder wordt er gevraagd om naar meer maatwerk te kijken.

De uitkomst is voor St. Jansdal belangrijk. Als er geen extra geld komt, kunnen investeringen niet in hetzelfde tempo worden uitgevoerd als gepland. Dat gaat bijvoorbeeld om de broodnodige renovatie van het beddenhuis.

Vooruitzicht niet gunstig
Meta geeft aan dat de vooruitzichten voor het Lelystadse ziekenhuis niet gunstig zijn: “Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk kan, ondanks de zorgelijke financiële situatie, niet omvallen door omzetverlies vanwege corona. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de organisaties hebben zorgverzekeraars afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen tijdens de coronapandemie niet in de rode cijfers belanden.”

Het St. Jansdal ziekenhuis verwacht over 2020 een verlies te lijden van ruim twee miljoen. Het verlies komt door een zogeheten compensatieregeling, die niet gunstig uitpakt voor het ziekenhuis. Door het coronavirus is er dit jaar veel reguliere zorg afgeschaald. Het aantal bezoeken aan poliklinieken is gedaald en er zijn veel minder operaties en onderzoeken gedaan dan gepland. Daardoor heeft het ziekenhuis minder declaraties naar zorgverzekeraars kunnen sturen. De verzekeraars keren dus ook minder geld uit aan een ziekenhuis.

Zonder de coronacrisis ging het ziekenhuis uit van een positief resultaat van jaarlijks vijf miljoen euro. De vooruitzichten voor 2021 zouden niet gunstiger zijn, onder meer vanwege een dure cao.

Minister Van Ark moet hulp bieden!
Minister van Medische Zorg Tamara van Ark sprak op 14 december 2020 met St. Jansdal en de zorgverzekeraars. Na afloop van dit overleg meldde de minister dat zij verwacht dat nog vóór de Kerst een oplossing wordt gevonden. "Bij de doorstart in 2018 heeft de toenmalige minister van Medische Zorg alle medewerking beloofd," zegt Meta. "Wij verwachten daarom dat minister Van Ark ziekenhuis St. Jansdal nu daadwerkelijk te hulp schiet. Ons ziekenhuis mag niet de dupe worden van deze moeilijke situatie!"