Besluit gemeenteraad over MFA De Botter

De Raad van Lelystad besloot zojuist over het voorkeursscenario voor de nieuwe Multifunctionele Accomodatie (MFA) in de Botter. Een besluit waar lang over is gesproken, maar met een goede afloop!

De raad maakte een keus uit drie scenario's voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie (MFA) in de Botter. De raad koos unaniem voor een combinatie van een Integraal Kindcentrum (IKC), een vestiging van Welzijn Lelystad en een consultatiebureau.

Het IKC bestaat in dit scenario uit nieuwbouw voor basisschool De Schakel, kinderopvang en een grote gymzaal. 

Voorwaarde: financieel haalbaar zonder bezuinigingen
Aan deze keuze verbindt de raad de voorwaarde dat het aantoonbaar moet zijn dat dit uit betrokken taakvelden gefinancierd kan worden, zonder hierbij op onderdelen nieuwe bezuinigingsopgaven op te werpen.

Als deze voorkeursoptie financieel niet haalbaar blijkt te zijn binnen dit kader, kiest de raad voor het scenario waarbij uitsluitend het Integraal Kindcentrum wordt ondergebracht in MFA De Botter, bestaande uit nieuwbouw van basisschool De Schakel, een gymzaal en huisvesting voor een kinderopvang.