De VVD Lelystad stelt Adam Elzakalai voor als de nieuwe wethouder

De VVD Lelystad stelt Adam Elzakalai voor als de nieuwe wethouder, namens de VVD, in de provinciehoofdstad Lelystad. De heer Elzakalai neemt de plaats in van Janneke Sparreboom die op 12 januari jl. haar functie heeft neergelegd.

© Renata Jansen Fotografie

De fractie van de VVD Lelystad is zeer verheugd de heer Elzakalai welkom te mogen heten als wethouder is onze mooie en vooral kansrijke hoofdstad.

De heer Elzakalai wordt als wethouder verantwoordelijk voor Economische zaken - waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA co√∂rdinatie en City Marketing -, Lelystad Next Level co√∂rdinatie, Wonen, Volkhuisvesting en Stadshart. 


De heer Elzakalai is al langer actief in de politiek en daarmee een bekend gezicht in de MRA regio. De heer Elzakalai is ruim 5,5 jaar als wethouder in de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk geweest voor onder andere Economische zaken, Luchthavenzaken, Ruimtelijke Ordening en Sport.

De heer Elzakalai is bekend met de regio en beschikt over een belangrijk en waardevol regionaal en landelijk netwerk op de dossiers in zijn portefeuille. Zijn politieke- en bestuurlijke ervaring alsmede zijn netwerk zullen naar mening van de fractie van de VVD sterk bijdragen aan het verzilveren van alle kansen die Lelystad nu en in de toekomst voorliggen.   


De heer Elzakalai hoopt het wethouderschap in Lelystad te blijven combineren met het bestuurslidmaatschap van Zandvoort Marketing. De gemeenteraad moet de voordracht nog bevestigen op 9 februari 2021. 


bron foto: Renata Jansen Fotografie