Maak kennis met onze nieuwe wethouder Adam Elzakalai!

Op 9 februari 2021 werd Adam Elzakalai geïnstalleerd als de nieuwe wethouder voor de VVD in de gemeente Lelystad, met de portefeuille Economische zaken, coördinatie Lelystad Next Level, Wonen, Volkshuisvesting en Stadshart. Nu, bijna drie weken later, spreken we hem over zijn eerste indrukken van Lelystad en de ambities die hij heeft voor de stad.

Waarom ben je wethouder geworden in Lelystad?

“Wethouder zijn is een mooi ambt,” zegt Adam. “Een hele leuke en uitdagende baan. Ik heb dit werk al eerder mogen doen in een andere polder met een vliegveld, de gemeente Haarlemmermeer. Daar heb ik ervaren dat het besturen van een gemeente een delicaat samenspel is tussen veel partijen. Partijen die niet per se allemaal hetzelfde belang hebben, maar wel in ding gemeen hebben: de passie voor de gemeente en de sterke wil om het goede te willen doen.”

Als wethouder vormt Adam een belangrijke radar in dat samenspel: “Een radar met verantwoordelijkheden. De VVD was op zoek naar een wethouder die snel op de reeds rijdende trein kon instappen. Ik ben bekend met de dossiers en met de metropoolregio Amsterdam waar Lelystad onderdeel van uit maakt. Het was voor mij en voor de Lelystadse VVD dan ook een goede en snelle match. Die rijdende trein is er en ik kijk er naar uit om samen met de partners in de stad Lelystad vorm te geven.”

De komende jaren moeten tienduizenden nieuwe woningen verrijzen in Lelystad. Hoe sta jij tegenover die ambitie?

“Lelystad is gemeente met heel veel potentie,” zegt Adam. “De stad ligt geografisch ideaal in Nederland en midden in de natuur. Én er is nog veel ruimte. Ruimte om te groeien, ruimte om Lelystad meer te laten floreren. Het bouwen van woningen zodat meer mensen zich Lelystedeling kunnen gaan noemen is hierin belangrijk. Maar met alleen het bouwen van woningen ben je er nog niet. Zeker niet met de uitgesproken ambitie van 40.000 woningen, een ruime verdubbeling van Lelystad zoals we het nu kennen.”

Om de woningbouwambitie waar te maken is meer nodig, legt Adam uit: “Zoals gezegd is de ruimte aanwezig en zullen we de komende tijd snel de eerste woningen moeten bouwen om de huidige acute woonvraag te kunnen accommoderen. Tegelijkertijd is het ook van belang om het Lelystadse ecosysteem vorm te geven. Een ecosysteem waarbij wonen, werken en leefbaarheid centraal staan en waardoor Lelystad op een goede manier kan groeien en ook over 50 jaar die fijne stad is om in de wonen, werken, leven en recreëren.”

Hoe kan Lelystad in jouw ogen economisch sterker uit de huidige crisis komen?

Volgens Adam kan Lelystad sterker uit de crisis komen als we een gevarieerde lokale economie weten te ontwikkelen: “Economische diversificatie is belangrijk om economisch weerbaar te zijn. Hierin moet wat mij betreft dan ook de focus liggen richting de toekomst. Voor de hele korte termijn is het belangrijk dat de ondernemers in de stad tijdens en zeker ook na de coronacrisis weer volop kunnen gaan ondernemen. Helaas zijn er momenteel nog allerlei beperkende maatregelen wat het ondernemen er niet makkelijker op maakt.”

Er is een belangrijk verband tussen de woningbouwopgave en de ontwikkeling van de Lelystadse economie, aldus Adam: “Als Lelystad groeit doordat er meer woningen komen, moeten er ook meer banen komen. Deze twee elementen gaan hand in hand. Naast het inzetten op meer woningen is het dus net zo belangrijk om meer in te zetten op meer banen. Banen in verschillende sectoren en voor elke Lelystedeling, zodat er een groot en divers aanbod is op de Lelystadse arbeidsmarkt.”

Hoe wil jij je rol als wethouder van de gemeente Lelystad gaan invullen?

Adam vindt het belangrijk om goed in verbinding te staan met de inwoners en ondernemers in de stad: “Natuurlijk wil ik als wethouder benaderbaar zijn en een luisterend oor kunnen bieden aan de inwoners en ondernemers van de stad. En dat zal ik ook doen. Weten wat er speelt in de stad is cruciaal en de beste informatie is echt ín de stad te vinden. Beleid wordt gemaakt op straat: dat neem ik graag als uitgangspunt. Door samenwerking komt een gemeente verder en die samenwerking zal ik ook altijd actief opzoeken.”

Met goed luisteren alleen kom je er niet. Volgens Adam is ook daadkracht een eigenschap die een wethouder moet hebben: “Het algemeen belang is niet de optelsom van individuele belangen en soms vergt het beslissingen welke niet bij iedereen in goede aarde vallen. Soms moeten er moeilijk keuzes worden gemaakt en ik ben niet iemand die wegloopt voor dit soort beslissingen. Uiteraard gemotiveerd en in het algemeen belang van Lelystad.”

Zet cookies aan om de video te tonen.