Motie n.a.v. rekenkamerbrief "Verstandig Vooruit" aangenomen!

De Raad van Lelystad nam vanavond onze motie aan die het college oproept om ondanks de kritische rekenkamerbrief "Verstandig Vooruit" vast te houden aan de ambitie om tot 2040 40.000 nieuwe woningen te bouwen in de Gemeente Lelystad!

De Rekenkamer Lelystad heeft op 23 februari op eigen initiatief het kritische rapport “Verstandig vooruit” over wonen in Lelystad aangeboden aan de gemeenteraad.

Het college reageerde hier op 16 maart 2021 op met een collegereactie naar de Raad van Lelystad, waarin het college aangeeft dat de huidige woningmarkt kansen biedt waardoor de door de Rekenkamer geanalyseerde historische trend doorbroken kan worden.

Twee onderzoekers van de Rekenkamer Lelystad hielden in de raadssessie over dit onderwerp op 23 maart 2021 desondanks onverkort vast aan de conclusies uit het rapport. Dat leidde tot stevig debat tussen enkele van de aanwezige raadsleden en de leden van de Rekenkamer.

Wij dienden samen met PVV Lelystad, Leefbaar Lelystad, de Inwonerspartij, Mooi Lelystad, SP Lelystad, Forum voor de Ouderen en Forum voor Flevoland vandaag een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee we het college oproepen om ondanks het kritische rekenkamerrapport onverkort vast te houden aan de ambitie om 40.000 nieuwe woningen te realiseren in de periode tot 2040.

Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen door de Raad van Lelystad!