VVD en SP presenteren plan voor nieuw poppodium "Underground"

LELYSTAD - VVD en SP komen samen met plan voor een doorstart van het huidige poppodium “Corneel” in de locatie van de oude discotheek (Mystic / Bubbles) aan de middenweg. De partijen dienen hiervoor samen een amendement in bij de behandeling van de Kadernota 2022- 2025.

Doelstelling is het organiseren van een nieuw duurzaam poppodium met een brede functie, dat moet bijdragen aan de doelstellingen van Lelystad Next Level om een stad met een aantrekkelijk voorzieningenaanbod te zijn.

“De vrijwilligers maken de avonden tot een succes en hebben gevochten voor behoud van de Corneel. Zij verdienen een vaste plek aan tafel.” – Alexander Sprong, fractievoorzitter SP

Het huidige poppodium “Corneel” kwam afgelopen jaar meerdere malen in het nieuws omdat het bedreigd werd in haar bestaan; eerst door sluiting i.v.m. Corona en vervolgens door het bericht dat de Kubus het wilde teruggeven aan de gemeente, waarna een grote actie van de vrijwilligers voor veel steun in de gemeenteraad zorgde.

“We vinden het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt met de lokale horeca om tot een optimaal uitgaansaanbod in Lelystad te komen.” – Dennis Grimbergen, fractievoorzitter VVD

De VVD en SP willen in hun plan dat het gebouw van de oude discotheek wordt aangekocht en opgeknapt door de gemeente en de huidige “Corneel” hier intrekt en, los van de Kubus en de gemeente, doorgaat als zelfstandige stichting onder de naam “UNDERGROUND”. Deze stichting dient volgens hen bestuurd te worden door een onafhankelijke voorzitter samen met een vertegenwoordiger van de vrijwilligers van de Corneel en een vertegenwoordiger uit de Lelystadse horeca.

Financieel zou het nieuwe poppodium aanspraak kunnen maken op het subsidiebedrag wat aan de Kubus ter beschikking wordt gesteld, minus de huurkosten. Hierbij wordt er wel verwacht tot een goede samenwerking met de lokale horeca te komen en met hen de openingstijden af te stemmen, ter voorkoming van oneerlijke concurrentie.

Zet cookies aan om de video te tonen.