Raad stelt extra kaders aan Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

De Raad van Lelystad nam op 6 juli 2021 unaniem het amendement aan dat de Lelystadse VVD samen met Mooi Lelystad indiende bij de Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Raad van Lelystad stelde daarmee extra kaders bij de reactie vanuit Provinciale Staten van Flevoland en andere gemeenteraden in de Provincie Flevoland.

In het amendement dat unaniem werd aangenomen zijn op zes belangrijke punten aanvullende kaders gesteld:

  1. We willen geen eenzijdige woningbouw meer in Lelystad, zoals in het verleden. Alleen door in de mix te bouwen kan onze stad zich gezond ontwikkelen, met een evenwichtige bevolkingssamenstelling tot gevolg.
  2. Voor Lelystad is de ontwikkeling van de Lelylijn naar het noorden van groot belang, in combinatie met de ontwikkeling van de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere.  
  3. Lelystad ontwikkelt zich tot "multimodale logistieke hub": een sterke combinatie van luchtvaart en logistieke bedrijven. Daarmee is ook de vestiging van hoger en wetenschappelijk onderwijs in Lelystad op termijn een reƫle optie. Voor Lelystad zijn Flevokust Haven en Lelystad Airport essentieel als motor voor de economische ontwikkeling, die zal leiden tot veel nieuwe arbeidsplaatsen in onze stad.
  4. Lelystad kent van oudsher een zwakke bevolkingsopbouw. Dat is terug te zien in het onderwijs en de arbeidsparticipatie. Voor Lelystad is een krachtige human capital agenda binnen de MRA daarom van groot belang.
  5. Het economisch profiel van Lelystad is dat van een logistieke hub (met goede bereikbaarheid door de lucht, over het water, per spoor en over de weg). Het in de Verstedelijkingsstrategie voorgestelde aanvullende profiel van "energiehub" kan ook passend zijn, maar alleen als deze ontwikkeling plaatsvindt in harmonie met de ontwikkeling als logistieke hub en een positieve bijdrage levert aan wonen, leren en werken in Lelystad.
  6. Bedrijven die actief zijn in de circulaire economie en schadelijke stoffen met zich mee brengen, of die onaanvaardbare hinder en overlast voor de omgeving veroorzaken, zijn niet welkom in Lelystad.