Raad kiest voor kwaliteit bij besluitvorming toekomst Stationsgebied!

Na intens debat over de toekomst van het Stationsgebied nam de Raad van Lelystad op 8 juli 2021 unaniem een gewijzigd amendement van Jong Lelystad aan dat wij mede indienden. Zo krijgt het plan de juiste kwaliteit en allure, en wordt tegelijkertijd voldaan aan de voorwaarden van de Woningbouwimpuls (subsidiegeld vanuit het Rijk voor de ontwikkeling van woningbouw)! Benieuwd naar de volledige tekst van het amendement? Open dan de bijlage onderaan deze pagina.

Het amendement dat unaniem werd aangenomen door de Raad van Lelystad past het voorgestelde ontwerpplan op zes belangrijke punten aan:

  1. Aan het plangebied worden circa 525 woningen toegevoegd, in een juiste mix van verschillende woningtypen die ervoor zorgt dat het gebied de vereiste kwaliteit en uitstraling krijgt (30% sociale huur, 10% goedkope huur, 10% goedkope koopwoningen, 20% “middenkoopwoningen” en 30% dure koopwoningen). Het college legt de uitwerking van dit deel van het ontwerpplan op een later moment opnieuw voor besluitvorming voor aan de Raad van Lelystad. Tegelijkertijd met deze wijziging werd het deelgebied Zilverparkkade West door de raad geschrapt uit het ontwerpplan.
  2. Op basis van het gewijzigde ontwerpplan stelt het college een aanvraag op voor een financiële bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls (een specifieke subsidiepot vanuit het Rijk voor woningbouw).
  3. Als de Woningbouwimpuls-aanvraag wordt gehonoreerd ontwikkelt het college in samenspraak met de raad een beeldkwaliteitsplan dat de hoogste kwaliteit nastreeft, met onderscheidende ontwerpen en een creatieve benadering in het ontwerp, kleurstelling, materiaalgebruik en uitstraling.
  4. De ontwerpkwaliteit van de buitengevels in het plangebied moet passen bij de opbouw van de kavels en minimaal de kwaliteit en variatie hebben als de Zilverparkkade. Deze uitstekende ontwerpkwaliteit moet ook het uitgangspunt zijn voor het op te stellen beeldkwaliteitsplan.
  5. Als de Woningbouwimpuls-aanvraag wordt gehonoreerd doet het college ook voorstellen aan de Raad voor vermindering van de verkeersintensiteit in het toekomstige Stationsgebied, waarbij keus moet zijn uit verschillende opties. Het college kan ook alternatieve maatregelen voorstellen die de leefbaarheid van het toekomstige Stationsgebied ten goede komen.
  6. Bij iedere opgave in het Stationsgebied staan inhoud en ontwerpkwaliteit centraal. Initiatieven die extra “centrumfuncties” toevoegen (functies die kenmerkend zijn voor een stadscentrum) worden gewaardeerd.

Wij zijn heel blij dat de Raad van Lelystad met het unaniem aannemen van dit amendement koos voor een toekomstig Stationsgebied met de juiste kwaliteit en allure, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de voorwaarden van de Woningbouwimpuls. Een heel mooi slotakkoord van een bewogen politiek jaar!