VVD positief over Programmabegroting Gemeente Lelystad 2022

Op 2 november 2021 gaf fractievoorzitter Dennis Grimbergen onze visie op de Programmabegroting 2022 tijdens de Algemene Beschouwingen. We zijn positief over deze begroting, maar hebben nog wel wensen. Benieuwd naar onze visie? Lees dan verder.

In de Algemene Beschouwingen ging fractievoorzitter Dennis Grimbergen in op de belangrijkste wensen en aandachtspunten van de Lelystadse VVD voor het komende jaar:

  • Vaart maken met bouwen.  "Bouwen bouwen bouwen in de mix" blijft het credo voor de VVD. We vinden het belangrijk om daarbij een doelgroepgerichte benadering toe te passen, zodat in Lelystad voldoende woningen worden ontwikkeld voor ouderen, middeninkomens en jongeren. 
  • Verder onder controle krijgen van kosten Wmo en Jeugdzorg: de hoge kosten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg blijven ons zorgen baren. We willen dat deze verder onder controle komen en dat de gemeente goede regie voert op dit onderwerp, zodat iedereen binnen de mogelijkheden de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft .
  • Lelystad Airport moet open: we vinden het van essentieel belang voor de ontwikkeling van onze stad dat Lelystad Airport open gaat. Het nieuwe kabinet moet dit besluit opnemen in het regeerakkoord. Lelystad wacht al veel te lang op inlossing van deze belofte vanuit het Rijk.
  • Lelystad geen afvalput voor andere gemeenten: wij zijn daarom pertinent tegen het idee om afval van andere gemeenten te laten verwerken bij Afvalzorg in Lelystad!
  • Respect voor diversiteit: de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in Lelystad moet verder worden verbeterd. Het is onacceptabel dat zich  (gewelds)incidenten voordoen tegen LHBTIQ+'ers!
  • Voorstel hernieuwbouw poppodium Corneel: we dienden vier amendementen en één motie in. Eén van de amendementen betreft een voorstel om poppodium Corneel te herbouwen op een nieuwe plek in het Stadshart. We dienden dit amendement in samen met de SP, GroenLinks en GemeenteBelangen.

Op 16 november 2021 wordt het debat over de Programmabegroting 2022 vervolgd. Die avond stemt de gemeenteraad ook de Programmabegroting en alle ingediende moties en amendementen.