Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 - "Ook voor jou!"

Het verkiezingsprogramma "Ook voor jou!" beschrijft de speerpunten van de Lelystadse VVD voor de periode 2022-2026.

Ook voor jou!
Wij zijn er voor iedereen in de stad, gunnen onze ondernemers de ruimte om te groeien en staan voor een veilig, inclusief en rechtvaardig Lelystad. Ook voor jou!

Onze hoofdpunten
De belangrijkste 9 punten van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 zijn de volgende:

  1. Een leven lang Lelystad: iedereen die dat wil moet zijn hele leven in Lelystad kunnen wonen, werken, leren en recreëren. We willen een einde aan de exodus van onze jeugd na de middelbare school.
  2. Bouwen, bouwen, bouwen in de mix!: we staan vol achter de ambitie om 40.000 nieuwe woningen te realiseren in de periode tot 2040. We willen geen eenzijdige wijken, maar een diverse stad met een gezonde verhouding tussen verschillende woningtypes die bijdraagt aan een evenwichtige bevolkingssamenstelling.
  3. Ondernemers krijgen de ruimte!: als liberalen staan wij voor onze ondernemers. We willen een einde aan onnodige belemmeringen om te ondernemen in onze stad. Vergunningen dus tijdig verlenen en waar mogelijk verlengen. Aan agrariërs bieden we ruimte om op hun grond en erf alternatieve economische bedrijvigheid te ontwikkelen.
  4. Financiën op orde, geen lastenverzwaring: het huishoudboekje van Lelystad moet verder op orde worden gebracht. De jarenlange structurele tekorten op de Wmo en jeugdzorg moeten definitief een halt toe worden geroepen. Tekorten mogen nooit worden opgelost via lastenverzwaring voor onze burgers en ondernemers.
  5. Subsidie verplicht tot prestatie: jaarlijks keert de gemeente Lelystad via de Algemene Subsidieverordening ongeveer € 30 miljoen subsidie uit voor diverse doelen. Wij willen dat de controle op rechtmatigheid en de rapportage over de doelmatigheid van subsidies wordt versterkt. Het gaat immers om belastinggeld van onze inwoners! Subsidie verplicht tot prestaties: als de prestatie niet wordt geleverd conform de afspraken moet de gemeente de verleende subsidie (geheel of gedeeltelijk) terugvorderen.
  6. Eigen verantwoordelijkheid in werken en leren: als liberalen geloven wij in eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Dat vinden we belangrijk in alle aspecten van het leven, maar vooral bij werken en leren. Iedereen moet aan het werk. Waar dat niet vanzelf gaat verwachten we voldoende eigen inzet voor omscholing en re-integratie. De gemeente helpt en faciliteert, maar is uiteindelijk niet verantwoordelijk hiervoor.
  7. In Lelystad wil je wonen, werken en recreëren: Lelystad heeft zich geweldig ontwikkeld in de afgelopen jaren. We mogen zelfbewust uitstralen dat Lelystad een geweldige stad is om in te wonen, werken en recreëren. Het blijft belangrijk om de beeldvorming over Lelystad verder te versterken.
  8. Veiligheid, altijd en overal: wij willen dat heel Lelystad voor iedereen veilig is. Je mag in Lelystad zijn wie je bent. Iedereen behandelt elkaar met respect, op school, thuis en op straat. We willen dat onze woonwijken veilig zijn en pakken criminaliteit hard aan. De capaciteit van handhaving en de hulpdiensten in Lelystad moet op peil blijven. Waar nodig zetten we in bepaalde gebieden cameratoezicht in, als ondersteunend middel.
  9. Goede zorg, dicht bij huis: specifieke ziekenhuiszorg is beschikbaar en blijft absoluut noodzakelijk voor Lelystad. Daarnaast willen we dat zorg voor wie dat nodig is dichtbij en laagdrempelig beschikbaar is.

Geef ons jouw stem bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022!
Vind jij ook dat we de kansen van Lelystad in de komende jaren moeten verzilveren? En kun je na lezing van ons verkiezingsprogramma vinden in onze liberale koers voor Lelystad? Geef ons dan je stem op 16 maart 2022! De Lelystadse VVD is er tenslotte “Ook voor jou!