Overeenstemming met alle partijen over Raadsakkoord 2022-2026!

Na de verkiezingen in maart is de Lelystadse gemeenteraad gestart met een gezamenlijk proces om te komen tot een raadsakkoord voor de periode 2022 – 2026. Na een zeer intensieve periode waarin alle 14 partijen constructief overleg hebben gepleegd, is de integrale tekst afgerond. Op 28 juni zal de raad een besluit nemen over het voorgestelde raadsakkoord. Aansluitend zal de werkgroep selectie wethouders de voordracht bekend maken van het nieuw te vormen college. De raadsbehandeling van deze voordracht is op 5 juli, waarna het nieuwe college zal aantreden.

De afgelopen maanden waren intensief, spannend en ontspannen tegelijk. Er is hard gewerkt door alle partijen. Er is over veel van de grote opgaven waar de stad voor staat overeenstemming bereikt, met als resultaat een breed gedragen raadsakkoord.

Alle 14 partijen doen mee
Alle 14 fracties hebben bijgedragen aan de inhoud. Geen van de fracties heeft tijdens het proces besloten de deelname te staken. De initiatiefnemers spreken nogmaals de nadrukkelijke wens uit dat uiteindelijk ook alle 14 partijen het akkoord zullen onderschrijven en ondertekenen om de komende vier jaren ook gezamenlijk op te trekken met het nieuw te benoemen college en de inwoners van Lelystad.

Ook een nieuwe werkwijze
Naast een inhoudelijk akkoord zijn er ook afspraken gemaakt over een nieuwe werkwijze. Die gaat over het omgaan met elkaar, het samenspel met de stad en met het college. Het moet leiden tot een raadsperiode waarin vruchtbare samenwerking leidt tot concrete resultaten voor onze mooie stad.

Met trots presenteren wij dan ook aan alle inwoners van Lelystad ons voorstel voor het Raadsakkoord 2022-2026.

Benieuwd naar de inhoud van het Raadsakkoord? Je vindt het als bijlage onder aan dit nieuwsbericht.