Raadsakkoord vastgesteld, wethouderskandidaten bekend

Op dinsdagavond 28 juni 2022 stemde de Raad van Lelystad in grote meerderheid vóór het Raadsakkoord voor de periode 2022-2026. Diezelfde avond werd bekend dat Dennis Grimbergen, Sjaak Kruis, Annemieke Messelink-Dijkstra, Piet van Dijk en Rinze Broekema zijn voorgedragen als kandidaat-wethouder voor het nieuwe college van Lelystad.

Brede steun voor het Raadsakkoord
Het Raadsakkoord kon rekenen op brede steun vanuit de Raad van Lelystad. Slechts drie partijen stemden niet in met het raadsakkoord: de PVV, Forum voor Democratie en Leefbaar Lelystad steunen het akkoord niet. Alle overige partijen (VVD, GroenLinks, JongLelystad, Inwonerspartij, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Gemeentebelangen Lelystad, SP en Mooi Lelystad) stemden vóór het raadsakkoord.

5 juli besluit over benoeming wethouders
De Raad van Lelystad stemt op dinsdag 5 juli over de benoeming van de voorgedragen kandidaat-wethouders.