Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld

Op dinsdagavond 12 juni 2018 stelde de gemeenteraad het Raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts” vast, met een ruime meerderheid van 24 stemmen vóór en 9 stemmen tegen. Het raadsprogramma vormt daarmee een solide basis voor een goede samenwerking tussen raad en college in de raadsperiode 2018-2022!

Het Raadsprogramma is opgesteld bij de vorming van de nieuwe coalitie van VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Bij de totstandkoming van dit programma zijn ook de niet-coalitiepartijen en diverse maatschappelijke organisaties gehoord.

Tijdens de raadsvergadering op 12 juni dienden verschillende oppositiepartijen amendementen en moties in, om het raadsprogramma op een aantal punten van accenten te voorzien. Uiteindelijk werden 9 amendementen en één motie aangenomen.